Teknisk utføring

Tekst kjem i løpet av sommaren 2019.