Kart

Osbanens Venner har gjort registreringar av kvar jernbanen gjekk og har teikna banetraseen i digitalt format. Seinare vil me leggja ut ei løysing der kan du sjå banetraseen innteikna i nyare flyfoto på Google Earth.

Under finn du utsnitt av eit gamalt kart frå Osbanen si samtid.