Opningstider 2019

Søndagar i juni og august frå kl. 11-15.

Søndag 25. august er det veteranbildag på Stend stasjon. Stasjonen er då open til kl. 16.

Museet vil dessutan halda ope søndag 20. oktober kl. 11 til 15 i samband med Kulturdagane i Fana.

Jule-arrangement på Stend stasjon ein søndag i desember.
Dato vert kunngjort seinare

Ta kontakt for besøk utanom vanlege opningsdagar. Me kan òg ta imot grupper etter avtale.