Opningstider 2019

Søndagar i juni og august frå kl. 11-15.
Merk: Me held ikkje ope 2. juni, men dei fire påfølgjande søndagane er me på plass.

Museet vil dessutan halda ope ein søndag under Kulturdagane i Fana.
Dato vert kunngjort  seinare både på denne sida og på Facebook.

Jule-arrangement på Stend stasjon ein søndag i desember.
Dato vert kunngjort seinare

Ta kontakt for besøk utanom vanlege opningsdagar. Me kan òg ta imot grupper etter avtale.