Opningstider 2022

Stend stasjon vil vera open søndagar i juni og august, frå kl. 11 – 15.

Stasjonen er open søndag 23. oktober frå kl. 11 til 15 – arrangementet er ein del av Kulturdagane i Fana og Ytrebygda,

Fleire datoar vil koma til seinare.