Opningstider 2024

Stend stasjon vil vera open søndagar i juni og august, frå kl. 11 – 15.

Søndag 30. juni markerer me at det er 130 år sidan Nesttun-Osbanen opna for trafikk. Til Stend stasjon kjem det veteranbilar som er frå Osbanen si samtid, altså bilar som er eldre enn 1935.

Stend stasjon vil òg vera open ein søndag i oktober, som ein del av Kulturdagane i Fana.