Opningstider 2019

Søndagar i juni og august frå kl. 11-15.

Søndag 25. august er det veteranbildag på Stend stasjon. Stasjonen er då open til kl. 16.

Museet vil dessutan halda ope søndag 20. oktober kl. 11 til 15 i samband med Kulturdagane i Fana.

Søndag 8. desember frå kl. 11 til 15 er det Jul på stasjonen. Osbanenissen kjem syklande på dresinen sin, og han har vanlegvis med seg sekken sin med noko godt til dei minste.

Ta kontakt for besøk utanom vanlege opningsdagar. Me kan òg ta imot grupper etter avtale.