Opningstider 2021

Stend stasjon vil vera open søndag 24. oktober frå kl. 11 – 15.
Arrangementet er ein del av Kulturdagane i Fana og Ytrebygda.