Opningstider 2021

På grunn av smittesituasjonen er det førebels ikkje fastsett datoar for opne dagar på Stend stasjon.

Datoar og klokkeslett for open stasjon vil verta posta her når det er klart.