Opningstider 2023

Stend stasjon vil vera open søndagar i juni og august, frå kl. 11 – 15.

Stend stasjon er open søndag 29. oktober, frå kl. 11 – 15. Arrangementet er ein del av Kulturdagane i Fana.

Søndag 3. desember er det «Hjul på stasjonen». Osbanenissen kjem syklande på dresinen sin. Stasjonen er open frå kl. 11 til 15.