Opningstider 2022

Stend stasjon vil vera open søndagar i juni og august, frå kl. 11 – 15.

Fleire datoar vil koma til seinare.