Fabrikkskilt og fløyter frå Osbanen

Det er ikkje mindre enn 84 år sidan Osbanen vart nedlagt. Likevel skjer det framleis at det dukkar opp originale objekt frå den gamle banen. I juni i år dukka plutseleg det originale fabrikkskiltet frå lokomotivet «Bjørnen» opp på ein auksjon på internett. Råd til å by på skiltet hadde Osbanens Venner i utgangspunktet ikkje, men heldigvis melde det seg ein bidragsytar som gav oss tilsagn om ein sum som me kunne by for. For å gjera ei lang historie kort: Osbanens Venner fekk hand om fabrikkskiltet. I tillegg fekk me med to konduktørfløyter som òg har vore brukt på Osbanen!

Osbanens Venner er svært glad for at fabrikkskiltet har kome inn i samlinga. Me har no skilt frå alle dei tre Mallet-lokomotiva som trafikkerte Osbanen. Som skiltet syner, var lokomotiva bygde i Belgia.

Veteranbildag 25. august 2019

Søndag 25. august var det veteranbildag på Stend stasjon. Mange flotte, gamel bilar og mange interesserte besøkjande fann vegen til Stend. Ein del foto er lagt ut her.

Opne dagar hausten 2019

Neste open dag på Stend stasjon er søndag 20. oktober.

Søndag 8. desember er det Jul på stasjonen. Då kjem osbanenissen.
Fleire opplysningar finn du under Stend stasjon -> Opningstider.

Langt tog trekt av to lokomotiv fotografert ved Kuven i Os i 1935. Foto: Yngve Willgohs.