Stend stasjon open søndag 23. oktober 2022

Stend stasjon er open søndag 23. oktober frå kl. 11 til 15.

Bli kjent med det som var Noregs minste jernbane for offentleg transport!

Utstilling med gjenstandar og foto.
Levande film frå Osbanen var i drift.
Omvisning:
Sal av kioskvarer og suvenirar.

Arrangementet er ein del av Kulturdagane i Fana og Ytrebygda.

Informasjonsskilt ved jernbanesporet bak busstoppet ved Stend vidaregåande skule

Informasjonsskilt om Osbanen er sett opp ved jernbanesporet bak busstoppet vis á vis Stend vidaregåande skule.

For nokre år sidan vart den 50 meter lange kurva frå Osbanen restaurert og nytt spor lagt. Sporet skal vera eit minne om die mange kurvene på Osbanen. Mindre enn 50% av Osbanen var rettlinje. Og banen gjekk faktisk akkurat her – Osbanen følgde terrenget i fleire kurver der Fanavegen og gang- og sykkevelvegen i dag går snorbeint fram.

Skiltet er utforma i samarbeid med kulturavdeølinga i Vestland fylkeskommune og i deira mal for informasjonsskilt om kulturminne. Teksten er skriven av Osbanens Venner.

På skiltet vil dei som kjem forbi, både få ein kort historikk om Osbanen og få veta kvifor sporet ligg akkurat her.

Det har grodd godt i og langs sporet, og me skal snart ha ei ryddeøkt her.

Fabrikkskilt og fløyter frå Osbanen

Det er ikkje mindre enn 84 år sidan Osbanen vart nedlagt. Likevel skjer det framleis at det dukkar opp originale objekt frå den gamle banen. I juni i år fekk Osbanens Venner hand om fabrikkskiltet frå det eine lokomotivet og to konduktørfløyter. Les meir her.

Veteranbildag 25. august 2019

Søndag 25. august var det veteranbildag på Stend stasjon. Mange flotte, gamel bilar og mange interesserte besøkjande fann vegen til Stend. Ein del foto er lagt ut her.

Langt tog trekt av to lokomotiv fotografert ved Kuven i Os i 1935. Foto: Yngve Willgohs.