Linkar

Osbanen

Sykkeltur på Osbanen – artikkel av Terje Melheim
www.velofahren.de/terje/osbanen111.html

Nærmiljø på Stend

Hordamuseet
www.bymuseet.no/vaare-museer/hordamuseet

Stend vidaregåande skule (jordbruksskulen)
https://www.hordaland.no/nn-NO/skole/stendvgs/

Hordaland Teater (med teaterscene ved Hordamuseet)
www.hordalandteater.no/

Idrettslaget Bjarg
www.bjarg.net

Andre museum med skinnegåande transport i Hordaland

Gamle Vossebanen
www.njk.no/gamle-vossebanen

Bergens Tekniske Museum
www.bergenstekniskemuseum.no

Bergens Elektriske Sporvei
www.besporvei.net/

Gruo – Gruvemuseet på Litlabø, Stord
www.gruo.no

Lokale styresmakter

Bergen kommune
www.bergen.kommune.no

Bjørnafjorden kommune
www.bjornafjorden.kommune.no

Vestland fylkeskommune
www.vestlandfylke.no

Statsforvaltaren i Vestland
www.statsforvalteren.no/nn/vestland/